top of page

Ne Yapıyoruz?

ASİL olarak önceliğimiz müşteri firmamızı tanımaktır. Kuruluşundan itibaren yaptığı işleri ve mali durumunu tam olarak anladıktan sonra başvurulacak hibe ile alakalı bir uyum analizi yapılmakta ve firmanın fikrinin ve altyapısının başvurmak için müsait olup olmadığı konusu netleştirilmektedir.

Bu anlamda yapılan “firma analizi” sayesinde firmanın istediği hedefe ulaşıp ulaşamayacağı, eğer varsa revize edilmesi gereken durumlar değerlendirilmektedir. Başvuru yapılacak program konusunda hemfikir kalındıktan sonra, başvuru süreci tamamen bizim yönetimimizde geçmektir. Firmaların, özellikle ARGE konusunda çalışan personellerinin, çok yoğun olduğu düşünüldüğünde, bu süreçte zaman yönetimi çok önem kazanmaktadır.

 

ASİL, bu konuda çok dikkatli davranmakta ve firmaların mümkün olduğunca iş yükünü azaltarak, özellikle dokümantasyon ve masa başı çalışma sürecini kendi üstüne almakta ve sorduğu sorularla firmalardan gerekli teknik bilgileri sözlü olarak alıp, proje metnine aktarmaktadır.

Birlikte çalıştığı firmalar ile uzun bir ARGE yolculuğuna çıktığını düşünen ASİL, müşteri firmalarını iş ortakları olarak görmekte ve ileriki süreçlerde de yapılabilecek işbirliklerinin gayreti içinde olmaktadır. Her işletme gibi ekonomik getiri ASİL için de önemli olsa da birinci öncelik hiçbir zaman olmamıştır. Firmaların başarısı ve birlikte çıktığımız yolda hedeflerimize ulaşmamız birinci önceliğimizdir.

bottom of page