top of page

07-02-2018

TEYDEB süreçlerinin en önemli aşamalarından biri de hakem ziyaretleri. Projenin durumuna göre TÜBİTAK tarafından belirlenen ve değişen sayılarda olabilen hakem ziyaretleri projenin sonucunu doğrudan etkilemektedir. Ziyaretli hakemlerin isimlerinin belli olması ile birlikte proje yürütücüsüne bilgi maili gitmekte ve hakemin irtibat bilgileri paylaşılmaktadır. Proje yürütücüsü ile paylaşıldıktan 24 saat sonra hakem ile firma ve proje bilgileri paylaşılmaktadır.

22-01-2018

TEYDEB proje başvuruları içinde en çok başvurulan proje çağrısı 1507-Ar- Ge Başlangıç Destek Programı. ASİL MÜŞAVİRLİK olarak en çok danışmanlık hizmeti verdiğimiz program da bahsi geçen 1507 programı. Bu programın bütçesi 500k ile sınırlı ve %75 hibe sunuluyor. Başlangıç destek programı olması sebebiyle daha büyük bütçeli fonlara başvurmadan önce, 1507 proje başvurusu yapmak her zaman önerdiğimiz bir yöntem.

"Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda 7033 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sonrası Vergi Uygulamaları" konulu inceleme yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

31-10-2017

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi konulu destek çağrısı açıklanmıştır.

12-07-2017

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.​

Please reload

bottom of page