top of page

TEYDEB SÜREÇLERİ HAKKINDA…

Ülkemiz çok zor günleri geride bıraktı. Şahıs olarak bizler nasıl normale döndüysek, devlet kurumları da artık normal işleyişinde devam ediyor. Tübitak da bu kurumlardan biri.  Özellikle projelerin değerlendirilmesi ve sonuçlanması ile ilgili süreçler artık eskisi gibi çok normal ilerliyor.

TEYDEB proje başvuruları içinde en çok başvurulan proje çağrısı 1507-Ar- Ge Başlangıç Destek Programı. ASİL MÜŞAVİRLİK olarak en çok danışmanlık hizmeti verdiğimiz program da bahsi geçen 1507 programı. Bu programın bütçesi 500k ile sınırlı ve %75 hibe sunuluyor. Başlangıç destek programı olması sebebiyle daha büyük bütçeli fonlara başvurmadan önce, 1507 proje başvurusu yapmak her zaman önerdiğimiz bir yöntem.

Başvurunun birinci aşaması ve belki en önemli aşaması proje fikrinin belirlenmesi. ASİL MÜŞAVİRLİK olarak bu aşamada firmaların fikirlerinin TEYDEB için uygunluğunu değerlendiriyor ve proje fikri konusunda hemfikir kaldıktan sonra proje metnini hazırlamaya başlıyoruz.

Proje metninin doğru ve anlaşılır bir şekilde sunulması TEYDEB projeleri için çok önemli bir şart. Proje metnini sistem üzerinden gönderdikten sonra herhangi bir revizyon ve değişiklik yapma şansımız olmuyor. Bu aşamada ASİL MÜŞAVİRLİK olarak fark yaratmayı hedefliyoruz. Proje metnini, sizlere sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar neticesinde biz oluşturuyoruz. Böylece projemiz hem TEYDEB’e uygun bir üslupla hazırlanmış oluyor hem de sizin daha az vaktinizi almış oluyoruz. Yazmakta zorlandığınız birçok şeyi sözlü olarak sizlerden dinleme imkanı buluyor ve proje metninde uygun başlıklar altına yazıyoruz. Sizlere sadece revizyonları yapmak kalıyor.

Proje metnini hazırlarken eş zamanlı olarak firmanızın idari işler departmanı ile iletişime geçiyoruz. Projede çalışacak personelin bilgileri, proformaların temin edilmesi ve sözleşmelerin yapılması süreçlerini bu şekilde takip ediyoruz.

TEYDEB projelerinin değerlendirme süreçlerinde çok önemli olan bir konu da üniversite sanayi işbirliği. ASİL MÜŞAVİRLİK olarak, projelerimizi üniversite sanayi işbirliği ile, başka bir değişle akademisyen danışmanlığı ile sunmaya dikkat ediyoruz. Bu konuda sizlerin çalıştığı akademisyenlerden danışmanlık alabileceğimiz gibi, proje konusuna uygun akademisyen eşleştirmelerini de yapabilecek iletişim ağına sahibiz.

ASİL MÜŞAVİRLİK olarak fark yarattığımız diğer bir aşama da projemizin TEYDEB’e gönderildikten sonraki sürecindeki sunduğumuz danışmanlık hizmetidir. Proje sunulduktan sonraki en önemli süreç hakem ziyaretleridir. Projeden projeye değişmekle birlikte genelde iki ziyaretli hakem değerlendirmemiz olacaktır. Ziyaretlerde yapacağımız sunum çok önemli ve sonucu belirleyecek bir sunumdur. Hakemler belirlendikten sonra sizlerle bir araya gelip hakem sunumunu birlikte hazırlarız.

Projemizin kabul edilmesi ile birlikte dönem raporlarımızın hazırlanması, YMM onaylarının yapılması ve sistem üzerinden sunulması gerekmektedir. Bu süreci de sizinle iletişim halinde takip eder ve tamamlarız. ASİL MÜŞAVİRLİK aynı zamanda mali müşavirlik firması olduğu için, mali raporlarınızın en doğru şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır.

Proje başvuru konusunda bize en çok sorulan soru sürecin ne kadar sürdüğü sorusu. ASİL MÜŞAVİRLİK olarak ortalama bir ay içerisinde projenizin hazırlanmasını öngörüyoruz. TEYDEB tarafından değerlendirilmesi konusunda net bir şey söylemek pek mümkün değil. Her projenin kendine göre dinamikleri ve süreci olacaktır. Ancak sizlere bir fikir vermesi için çok güncel bir projemizin durum geçmişini paylaşıyoruz.

 

 

Bütün süreç göz önünde bulundurulduğunda sizlerle yaklaşık iki senelik bir Ar-Ge yolculuğuna çıkmış bulunmaktayız. ASİLMÜŞAVİRİLİK olarak bu sürecin her aşamasında size danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz. Projelerimizin başarı ile tamamlanması bizim için en büyük başarı ve mutluluk vesilesi…

bottom of page